SALAMADUUNIN TILAUSEHDOT
×
 • Salamaduuni on WorkPowerin omistama palvelu.
 • WorkPower on työntekijän työnantaja.
 • WorkPower vastaa palkasta sivukuluineen, työterveyshuollosta, eläke- ja tapaturmavakuutuksista ja muista työnantajan velvollisuuksista.
 • Tilaaja vastaa työhön perehdyttämisestä, sekä tarvittaessa työn johtamisesta ja työn valvonnasta. Tilaajalla on työnjohdollinen vastuu.
 • Tilaaja vastaa työtilasta ja tarvittavasta välineistöstä, ml. erityissuojaimet.
 • Tilaaja vastaa työturvallisuudesta.
 • Maksuehto 7 pv.
 • Tilaajaa laskutetaan tehdyistä työtunneista. Vähimmäislaskutus on neljä (4) tuntia/työntekijä.
 • Tilaajalla on neljä (4) tuntia aikaa peruuttaa tilaus lomakkeen lähettämisen jälkeen ilman vähimmäislaskutusta.
 • WorkPower / Salamaduuni ottaa yhteyttä yhden (1) työpäivän kuluessa lomakkeen lähettämisestä.
 • WorkPowerilla ei ole korvausvelvollisuutta, mikäli työntekijä ei hänestä itsestään tai kolmannesta osapuolesta johtuen ilmaannu töihin. WorkPower / Salamaduuni voi mahdollisuuksien mukaan etsiä toisen työntekijän tilalle.
 • WorkPower noudattaa HPL:n yleisiä sopimusehtoja.
 • WorkPower varaa oikeuden muutoksiin.
 • Päivitetty 19.10.2016